۱۳۸۱ مرداد ۱, سه‌شنبه

كاريكلماتور شماره 72

ــ وقتي نگاهم همراه لبخندت به چشمم باز مي گردد درخت عريان پائيزي را غرق شكوفه بهاري مي بينم .
ــ بودن ، عمري مي تواند محل خالي نبودن را پر كند .
ــ با لبخندي كه از نرسيدن به مقصد غمگين است ، از روي پلي كه طولش كوتاهتر از عرض رودخانه است باز مي گردم .
ــ غرور سيل اجازه نمي دهد مثل رودخانه از زير پل بگذرد .
ــ آبشار در اوج زيبائي سقوط مي كند .
ــ آدم بدي كه از خودش حرف شنوي ندارد آدم خوبي است .
”پرويز شاپور”

۱۳۸۱ تیر ۳۱, دوشنبه

كاريكلماتور شماره 71

ــ از وقتي دو خط تلفن گرفته ام مشكل تنهايي ام به كلي بر طرف شده است چون مي توانم خودم به خودم تلفن بزنم .
ــ از وقتي تلفن همراه آمده قدر منزلت ديوانگان كه با خودشان بلند بلند حرف مي زنند بالا رفته .
ــ آدم پر حرف ، تلفني را مي خواهد كه فقط دهني داشته باشد .
ــ تنها همراهم در زندگي ، تلفن همراهم است .
”پونه بريراني”


نشريه طنز و كاريكاتور

۱۳۸۱ تیر ۲۴, دوشنبه

كاريكلماتور شماره 70

ــ مرگ ، به بازي گرفتن زندگي كه چه عرض كنم به سخره گرفتن آن است .
ــ زندگي است كه گربه رقصاني مي كند ، مرگ كه تقصيري ندارد .
ــ مرگ ، وحشت بيهوده اي است كه بسياري به آن بها مي دهند .
ــ مرگ ابزار عشق مخلوق به خداست .
ــ مرگ ، وسط زندگي پريدن است .
ــ زندگي همين است ،‌همينكه نمي دانيم چيست !!!
”حميد شاد”


نشريه طنز و كاريكاتور

۱۳۸۱ تیر ۲۲, شنبه

كاريكلماتور شماره 69

ــ روز فوت شده ، شب را سياهپوش مي كند .
ــ ديدن شب احتياج به چراغ ندارد .
ــ باد با چراغ خاموش كاري ندارد .
ــ آدم فروتن پيرو آبشار است .
ــ باد كلاه سر كسي نمي گذارد .
”پرويز شاپور”

۱۳۸۱ تیر ۱۸, سه‌شنبه

كاريكلماتور شماره 68

ــ يكي مي گفت مرگ را چه عرض كنم ولي زندگي ، خيلي دنگ و فنگ داره
ــ مرگ ، شيوه هاي مخصوص به خودش دارد ولي هر كس به شيوه خودش مي ميرد .
ــ اگر مرگ سرسختي نشان نشان داد ، زندگي را نشانش دهيد .
ــ بهار تنها فصليه كه ميشه به ريش مرگ خنديد
ــ مرگ ترديدها را به يقين رساندن است
”حميد شاد”

۱۳۸۱ تیر ۱۶, یکشنبه

كاريكلماتور شماره 67

ــ با اشتياق گل تشنه ، به نغمه سرائي باران گوش فرا مي دهم .
ــ‌ عاقبت مچ آينده به روشني گذشته باز ميشود .
ــ‌ خودكشي نافرجام ،‌مجهول تاريخ فوت را حل نمي كند .
ــ روزنه اميد فواره هرگز سقوط نمي كند .
ــ‌ نگاه گربه همسفر نيمه راه پرنده بلند پرواز است .
”پرويز شاپور”

۱۳۸۱ تیر ۱۰, دوشنبه

كاريكلماتور شماره 66

ــ درجه عقل هر انسان را از جوابهايی که می دهد بايد تشخيص داد نه از سوالهايی که می کند .
ــ عشق های امروزی به ماهی کوچکی می ماند که بايد مواظب بودازدست ليز نخورد .!
ــ از ابر سياه و آدم تند نترسيد بلکه از ابر سفيد و آدم کند وحشت داشته باشيد.
ــ خطرناک ترين آبها , آب راکد است که هياهو ندارد .
ــ گاهی سکوت بهترين زينت است !
”شيندخت”كاريكلماتور شماره 65

ــ «کلام» ، «سلاح» است ! و خردمند آن است که قويترين سلاح را در مناسبترين زمان به کار ببرد .
ــ کلام سلاح است ، سلاحي براي کشتن سکوت .
ــ چرا ميگن «حرف حساب» و نميگن «فکر حساب» و بجاش ميگن «فکر بکر» ؟‌
ــ وقتي که در آينه مي نگري ،آينه مي شکند ، يا بغض تو ؟
”احسان پريم”

.