۱۳۸۱ بهمن ۲۸, دوشنبه

كاريكلماتور شماره 128

ــ فاصله بين سرچشمه و دريا را نغمه سرايي رودخانه پر مي كند
ــ خورشيد هنگام طلوع سلامي به روشني روز مي كند .
ــ درخت عريان پاييزي نغمه سرايي پرنده را خزاني مي كند .
ــ در بستر خشك رودخانه بر مزار ماهي گل تشنه مي رويد .
ــ باران شبانه تصوير ماه را در بستر خشك رودخانه افكند .
پرويز شاپور

۱۳۸۱ بهمن ۲۷, یکشنبه

كاريكلماتور شماره 127

ــ بعضي ها ، بارشان بار است و بعضي هيچي بارشان نيست
ــ اكثراً دل مي دهند و قلوه مي گيرند وبعضي فقط دل مي دهند ...
ــ براي غلبه بر تاريكي ها ، سعي كنيد چراغ دلتان را روشن نگهداريد .
ــ هر بامداد ، يك فرصت تازه است ، فرصتي براي دوباره روئيدن .
ــ بعضي ها ،‌هر چقدر تند مي روند به خودشان نميرسند ،‌شما چطور ؟
ــ در زندگي جماعتي كه جز ترس چيز ديگري را نمي شناسند اميد جايي ندارد .
ــ حتي يك ساعت خراب هم يك زماني را درست نشان مي دهد .
ــ در بعضي حقي وجود ندارد كه ضايع شود .
حميد شاد
طنزوكاريكاتور

۱۳۸۱ بهمن ۱۲, شنبه

كاريكلماتور شماره 126

ــ يكي مي گفت : آخرين چيزي كه به زندگي معنا مي دهد مرگ است .
ــ زندگي را چه عرض كنم ولي مرگ ، براي هيچكس كم نمي گذارد .
ــ در يك جامعه مصرفي ،‌همه وجود مرگ را از ياد مي برند .
ــ مرگ ، پلي است كه بعداً از آن خواهيم گذشت ....
ــ مرگ ، يك پاي زندگي است .
ــ مرگ همه كاره زندگي است .
حميد شاد
طنزوكاريكاتور