۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

کاریکلماتور های آخر

به دلیل فیلتر شدن محیط بلاگر احتمالا اینجا دیر به دیر به روز شود و شاید هم به جایی دیگر نقل مکان شود.
سکوت از حیوان ربان بسته هم حرف شنوی دارد.
قفس ساخته نشده ،‌هدیه آسمانی است.
عمر ،‌هدیه زندگی است که بسته بندی آن مانع دیدن محتویاتش است.