۱۳۸۲ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

كاريكلماتور شماره 151

ــ توي گودال حفره كندم !!!
ــ ساعتم خوابيد من هنوز بيدارم !
ــ با يك سبد شكوفه به ديدن درخت پير رفتم .
ــ ديوانه كسي است كه حرف دلش را مي زند .
ــ ديگر وقتي به سراغ خيالم مي روم ، در را به رويم باز نمي كند .
كاميار جعفري

هیچ نظری موجود نیست: