۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه

کاریکلماتور 202

خط کش نوعی صافکار است.
خط کش به دست می گرفت تا حرف راست بزند.
سرچشمه : کاریکلماتور ناب

۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

کاریکلماتور 201

آدم برفی در سرما یخ زد.
 فکرش منجمد بود از بس به قطب جنوب فکر می کرد.
 زمستان، گل یخ را با هیچ گلی عوض نمی کند.
 گرما پای یخچال غش کرد.
 از وقتی یخچال خرید افکارش فاسد نمی شود.