۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

کاریکلماتور 201

آدم برفی در سرما یخ زد.
 فکرش منجمد بود از بس به قطب جنوب فکر می کرد.
 زمستان، گل یخ را با هیچ گلی عوض نمی کند.
 گرما پای یخچال غش کرد.
 از وقتی یخچال خرید افکارش فاسد نمی شود. 

۱ نظر:

رونیک گفت...

درود بیکران
ممنون که مارو درلذت این سخنان ناب شریک میکنی ...
پایدار باشی