۱۳۸۲ تیر ۹, دوشنبه

كاريكلماتور شماره 163

ــ بعضي ها مي خواهند با جراحي بيني ، دروغگويي شان را پنهان كنند .
ــ پزشكي قانوني علت مرگش را « افتادن از چشم همه » تشخيص داد .
ــ سالها خون دل خورد ، به جرم خون آشامي دستگير شد .
ــ مصرف پاك كنم بة علت پاك كردن خط ميخي بالا رفت .
ــ وقتي عقلت به جايي نمي رسد ، بايد تاكسي بگيري .
ــ فقط ستاره ها از چشمك زدنشان منظوري ندارند .
ــ چون دلم دودكش ندارد ماهي دودي نمي خورم .
ــ تنهايي در غربت هم ، مرا تنها نمي گذارد .
ــ قار قار كلاغ مرا به ياد شكمم مي اندازد .
ــ بعلت پرت شدن از مرحله ، زخمي شدم .
ــ زندگي سخت ترين راه خودكشي است .
ــ آسانترين كارها شكست خوردن است .
ــ حال آدم بي حال را نمي شود گرفت .
ــ آدم تميز خيلي آسانتر كثيف مي شود .

هیچ نظری موجود نیست: