۱۳۸۳ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

وقتي صفر جلوي اعداد ديگر مي استد, احساس غرور مي كند.
بعضي ها به روحشان هم سفيد كننده مي زنند.
با كاسه سرم,افكارم را آبكشي مي كنم!
تير هميشه به راه راست مي رود!
دزد ناشي به جيب خود مي زند!
داس اجل آرزوهايم را درو كرد.
پاي افكارم را قلم كردم.

” از پيام نما“
شيندخت

هیچ نظری موجود نیست: