۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

کاریکلماتور شماره 174

وقتی پرنده را از قفس «منها» می کنم اشک شادی در چشمم «جمع» می شود.
در زمستان وقتی ساعتم تیک تاک می کند بخار از دهانش خارج می شود.
تا ضد یخ داخل کاسه سرم نریزم به قطب شمال فکر نمی کنم.
خلوت نخل نر و ماده را به هم نمی زنم.
پرویز شاپور

هیچ نظری موجود نیست: