۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

کاریکلماتور شماره 179

برخی از مردم آنقدر آزادی خواه هستند که حتی حاضر نیستند مهربانی را در قلب شان محبوس کنند.
گل آفتابگردان در روزهای ابری احساس بلاتکلیفی می کند.
پرنده محبوس شب که می خوابد ، خواب آزادی را می بیند.
واژه سلام متواضع ترین واژه هاست.
قفس پرنده ، خانه بی عدالتی است.
پرویز شاپور

هیچ نظری موجود نیست: