۱۳۸۹ خرداد ۲۹, شنبه

کاریکلماتور شماره 183

خشکی ها در مسیر رودخانه با پل به هم دست می دهند.
درخت زیبایی گوناگونش را مدیون چهار فصل است.
عمری بین در ورودی و در خروجی زندگی سرگردان بودم.
درخت را به اندازه چهار فصل دوست دارم.
مرگ ، حاصل جمع عمرهای سپری شده است.
پرویز شاپور

هیچ نظری موجود نیست: