۱۳۸۹ تیر ۱۵, سه‌شنبه

کاریکلماتور شماره 190

برای اینکه شب را به روشنی روز ببینم خورشید را داخل چراغ قوه ام می گذارم.

وقتی مسمومیت غذایی پیدا می کنم کتبا از طرف دستگاه گوارشم توبیخ می شوم.
قبل از اینکه فرق سرم را باز کنم حاصل جمع موهایم را بخش بر دو می کنم.
حتی حاضر نیستم مسئولیت نوشته های روی سنگ قبرم را به عهده بگیرم.

هیچ نظری موجود نیست: