۱۳۸۹ شهریور ۱۵, دوشنبه

کاریکلماتور شماره 199

ضربان قلب در فاصله بین مرگ و زندگی شلیک می شود.
چشم شب زنده دار ستاره ، نگران طلوع خورشید است.
آسایشگاه شب به تعداد ستارگان چراغ خواب دارد.
حاصل جمع ضربان قلب سکوت است.

۱ نظر:

سنجاق قفلی گفت...

به اندازه تمام فصل ها
درخت را دوست دارم