۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه

کاریکلماتور 205

شیشه شکسته گلخانه را نشان زمیتان نمی دهم.
فریاد خورشید در دل شب به نجوای ستارگان مبدل می شود .
زمستان از شیشه شکسته گلخانه به نوبهاران شبیخون می زند.

۱ نظر:

آقای نارگیلیان گفت...

سلام رفیق ... مرسی!!! فکری تازه کردیم!