۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

کاریکلماتور 215

دسته گلی به غمگینی بی تو بودن بر مزارت نثار می کنم.
عاقبت گذشته آینده ای برای خودش باقی نمی گذارد.
جنگل آرامگاه طوفان است.

هیچ نظری موجود نیست: