۱۳۸۲ خرداد ۴, یکشنبه

كاريكلماتور شماره 154

ــ رويايم به حقيقت پيوست و ديگه چيزي براي فكرم باقي نمانده جز غم دوري !
ــ افكارم بخاطر مرگ تعصب ، به مدت يك دقيقه با لبخند سكوت كردند .
ــ از افكار محترمم خواهش مي شود ، تعصب را كنار بگذارد .
ــ با راه رفتن فكر مي كنم تا افكارم تحركي نداشته باشند .
ــ در روز سالگرد افكارم به چيزي فكر نمي كنم !
. ــ در سكوت ، ناله فكر گم شده ام را شنيدم
.ــ تعصب بي جا مانع كسب است !!
ــ به كمك عقل ديگه فكر نمي كنم .
ــ افكارم عاشق رويايم شد !!!
كاميار جعفري

هیچ نظری موجود نیست: