۱۳۸۲ خرداد ۶, سه‌شنبه

كاريكلماتور شماره 155

ــ از دودلي خسته شده بودم ، يكي از آنها را براي زاپاس كنار گذاشتم .
ــ از بس سرش را با چيزهاي مختلف گرم مي كرد ، موهايش سوخت .
ــ مگسهاي قرن 21 ، غذايشان را از زباله هاي اتمي تامين مي كنند .
ــ براي اينكه حرف هاي بزرگ بزنم ، هميشه آنها را متر مي كنم .
ــ در انتخاب واحد زندگي ، دروغ پيش نياز همه درسهاست .
ــ بهترين جا براي تبعيد زنبوران مجرم ، گلهاي قالي است !
ــ براي تفسير لحظه ، ثانيه شمار را متوقف كرد .
ــ سيب زميني خاكي ترين ميوه هاست .
ــ قلم زلزله نگار انديشه است .

هیچ نظری موجود نیست: