۱۳۸۲ خرداد ۱۰, شنبه

كاريكلماتور شماره 156

ــ قناعت را بايد از سفره هفت سين ياد گرفت كه سالهاست تعداد سين هايش تغيير نكرده است .
ــ خساست را از چشمش ياد گرفته بود كه هر چقدر به آن نور مي تاباند ، تنگ تر مي شد .
ــ آدم ها وقتي به آسمان خوشبين بودند هواپيما ساختند و وقتي بدبين شدند چترنجات را .
ــ كسي كه خود را به نور ماه راضي كند ، نور خورشيد كورش خواهد كرد .
ــ تجربه ، تنها معلمي است كه اول امتحان مي گيرد و بعد درس مي دهد .
ــ گاهي موقع راه رفتن فراموش مي كنم كه دارم مي روم يا مي آيم .
ــ با مخالفت باد ، رضايت بادبادك براي پرواز جلب مي شود .
ــ دلم تنگ مي شود ، آن را قالب كفاشي مي زنم .
ــ درخت باردار با خوردن سنگ ، فارغ شد .
ــ وقتي دلم مي گيرد ، ديگر ول نمي كند .

هیچ نظری موجود نیست: