۱۳۸۲ خرداد ۲۲, پنجشنبه

كاريكلماتور شماره 160

ــ شاهزاده ام به عقل دستور داد تا با روياهايم كاري نداشته باشد .
ــ افكارم اجازه ملاقات با شاهزاده را پيدا كرد .
ــ مرد روشنفكر در تاريكي شب مطالعه مي كرد .
ــ افكارم به جشن تمركز اعصاب رفته اند
ــ افكارم وقتي خواب هستم ، با آرامش فكر مي كنند .
ــ افكارم براي ديدن نوشته هاي مرد پير وقت قبلي گرفته اند .
ــ افكارم دنيال حقايق مرد پير مي گردد .
كاميار جعقري

هیچ نظری موجود نیست: