۱۳۸۲ خرداد ۱۸, یکشنبه

كاريكلماتور شماره 159

ــ متفكر قرن ، اعتراف كرد كه هيچ وقت فكر نكرده است .
ــ افكارم منتظر هستند تا من شروع به راه رفتن كنم !
ــ به خاطرهمنشيني با افكارش ، لقب متفكر گرفت !!
ــ با آرامش خاطر به جنگ افكارم مي روم !!
ــ بدون فكر قبلي به سراغ افكارم رفتم .
كاميار جعفري

هیچ نظری موجود نیست: