۱۳۸۲ تیر ۲۳, دوشنبه

كاريكلماتور شماره 167

ــ شنيدن بهشت است و ديدن جهنم !!!
ــ كلمات نمي توانند حقيقت را عوض كند .
ــ كلمات حبابهاي آبند و اعمال قطرات طلا .
ــ در شطرنج ، ابلهان به شاهان ار همه نزذيكترند .
ــ دويدن كافي نيست بايد به موقع دويد .
ــ ساعتم براي ارضاي غرورش جلو مي افتد .

هیچ نظری موجود نیست: