۱۳۸۹ خرداد ۱۶, یکشنبه

کاریکلماتور شماره 177

اگر میله قفس بودم روز به روز لاغرتر می شدم تا پرنده بتواند به افق دور پرواز کند.

گربه خجالتی وقتی می خواهد ماهی بگیرد دستش را جلوی صورتش نگه می دارد.
برای اینکه خورشید را تحقیر کنم در جشن تولدش شمع روشن می کنم.
گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرنده محبوس است.
با رشته افکارم دست و پای مغزم را بستم.
پرویز شاپور

هیچ نظری موجود نیست: