۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

کاریکلماتور شماره 178

ساعت برای اینکه فریبم بدهد ، درحالیکه خوابیده بود پاندولش را حرکت می داد!

از وقتی چشمم آب آورده است ، لیوان خالی را پر از آب می بینم !!
برای هواپیمای بازنشسته پریدن از جوی هم کار مشکلی است.
جسدم را تا گورستان به دوش کشیدم.
آدم گیوتین زده را سرزنش نکنید.

هیچ نظری موجود نیست: