۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

کاریکلماتور شماره 181

پرنده کوتاه پروازی که بخواهد بلند پروازی کند ، در بن بست پروازش اشک می ریزد.

عمر صرف پیمودن راهی می شود که زندگی پیش پای موجودات می گذارد.
با آیینه بت شیشه ای ساخته ام که عاقبت به تیر غیب گرفتار می شود .
تیری که به پرنده اصابت نکند سقوط را از پا در می آورد.
عمر خورشید به روشنی روز می گذرد.
پرویز شاپور

هیچ نظری موجود نیست: