۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

کاریکلماتور شماره 191

مرگ را با عمر گذشته و زندگی را با عمر نگذشته در آغوش می فشارم.
به اندازه مجموع عمرهای سپری شده احساس پیری می کنم.
خورشید هنگام طلوع ماسک گل سرخ به چهره می کشد.

هیچ نظری موجود نیست: