۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

کاریکلماتور شماره 192

هیچ چیز در این دنیا، آنقدر مقدس نیست که نتوان آن را نقد کرد.
زیباترین منحنی دنیا ، لبخند است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

واقعا هیچ چیزی نیست در این دنیا که...
اما هیچ چیز..."هیچ چیز" !!
چیزی به اسم هیچ چیز وجود نداره اگه داره پس هیچ نیست...
پس ..
هیچی بابا بیخیال