۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

کاریکلماتور 208

آب به قدری کثیف بود که ماهی دنبال خودش می گشت.
خورشید حاصل جمع شب ها را در روز می گذراند.
هر لحظفه ، واپسین دم حیات خودش را به دوش می کشد.

۲ نظر:

آقای سیدنارگیل نارگیلیان گفت...

سلام دوست من ... خوانده شد و متشکرم!

سنجاق قفلی گفت...

شاپور هم چشم هایی ما را داشت
اما او
فکرش از ما بهتر کار می کرد