۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

کاریکلماتور 209

حتی طولانی ترین شبها هم به خورشید می رسند
گلچهره

۲ نظر:

رونیــــــک گفت...

درود بیکران

""سایه ها

محصول پشت کردن دیوارها

به آفتابند

گستاخی دیوارها را

تقلید نکنیم

تا آفتابی بمانیم""
پایدار باشید

سنجاق قفلی گفت...

با حاصل جمع چشم ها به تماشا نشسته ام