۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

کاریکلماتور 210

پائیز در حالی که ماسک بهار به چهره کشیده بود از درخت غرق شکوفه بالا می رفت.
برای اینکه ماهی را در غمم شریک کنم در تنگش اشک می ریزم .
گربه هنگام بالا رفتن از درخت به ریش قوه جاذبه زمین می خندد.
ظرافت قطره باران را بیشتر از عظمت دریا دوست دارم.

۱ نظر:

آقای سیدنارگیل نارگیلیان گفت...

خوانده شد و دوباره متشکرم!