۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

کاریکلماتور های آخری

پل تعطیلاتش را در بستر خشک رودخانه می گذراند.

هیچ نظری موجود نیست: