۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

کاریکلماتور های آخری

شکارچی ناشی هنگام خودکشی هم تیرش به هدف اصابت نمی کند......
گورکن عمرش را در قبرهای مختلف به خاک می سپارد.

هیچ نظری موجود نیست: