۱۳۸۲ تیر ۲۸, شنبه

كاريكلماتور شماره 169

ــ اگر آدمخوار بودم آدمهاي باتجربه و پخته را انتخاب مي كردم .
ــ خون آشام تنها موجودي است كه با هيچ گروه خوني مشكل ندارد .
ــ وقتي موهاي سرش از تعجب سيخ شد ، هوس كباب كوبيده كردم .
ــ گربه شكمو از دزديدن پيچ گوشتي هم دريغ نمي كند .
ــ چتر در روز باراني ، بهترين الگوي فداكاري است .
ــ حقوق بشر روي صابون قدرت سرخورده است .
قلمم در خامي به پختگي رسيده است .
ــ حباب نفس بكش ، مي ميرد .
يخمك جام جم

هیچ نظری موجود نیست: